Wordt je als verhuurder geconfronteerd met een huurachterstand? Voorkom dat er een torenhoge huurachterstand ontstaat, pak de huurachterstand dus gelijk aan! Wanneer de huurder echt niet wilt betalen wordt er overwogen om het huis te ontruimen, Goedkoopontruiming.nl doet professionele woningontruiming zodat jij er geen zorgen aan hebt. Hier geven we een stappenplan weer over hoe dat je een huurachterstand moet aanpakken.

Het beginnend proces

Wanneer de huurder zijn maandelijkse huur niet betaald, ontstaat er een huurachterstand. Een huurachterstand kan vervelende gevolgen met zich mee brengen. De verhuurder kan overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De verhuurder mag bovenop de huurachterstand eventuele incassokosten en wettelijke rente rekenen aan de huurder. Bij het rekenen van de incassokosten moet de verhuurder wel de aanmaning hebben gestuurd naar de huurder. Met een aanmaning wordt de huurder gewaarschuwd voor de verhoging met incassokosten. Dan wordt er eerst een termijn gegeven van 14 dagen om de verschuldigde huur nog te betalen. 

Niet te lang wachten

Het is belangrijk om zo snel mogelijk een incassoprocedure te starten tegen de huurder met een huurachterstand. Veel verhuurders proberen het zelf op te lossen met de huurder, om de achterstallige huurbetaling te herstellen. Bij een huurachterstand van één maand kan de verhuurder al een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Zij kunnen de huurder onder druk zetten om de huurachterstand te betalen. 

De huurachterstand

Volgens de wet heeft de huurder die geen huur meer kan betalen nergens recht op. De verhuurder is bijvoorbeeld niet verplicht om volgens de wet mee te werken aan de betalingsregeling. Wanneer de huurder de betalingsregeling niet nakomt kan de verhuurder een gerechtsdeurwaarderskantoor inschakelen. Wanneer dit het geval is is de huurder verplicht alle huurachterstand te betalen.

Ontbinden van de huurder

Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst wilt ontbinden door de huurachterstand, dan moet er een procedure worden gestart bij de kantonrechter. Er dient hierbij wel een huurachterstand te zijn van drie maanden. De huurovereenkomst kan dan worden ontbonden als het gaat om een huurachterstand dat gelijk is aan drie volle maanden huur.

Ontruiming van het huis

Bij ontruiming wordt de huurder gedwongen het huis direct te verlaten. De huurder komt hierdoor op straat te staan, maar dit is zijn eigen schuld. Wanneer de huurder een betalingsachterstand heeft, de huur te laat betaald, zonder jouw toestemming onderverhuurt of ernstige stank en geluidsoverlast veroorzaakt wordt dit gezien als geen goed huurderschap, en kan het huis later ontruimt worden.