Een document zonder handtekening is niets waard. Een officieel document met een handtekening heeft ook niet altijd meteen waarde. Zeker in het buitenland wil men graag de zekerheid dat jij het bent die ook echt ondertekend heeft. Je kunt dit aantonen door het legaliseren handtekening. Dat betekent niets meer of minder dan dat de handtekening voor echt verklaard wordt. Hoewel dit gemakkelijk gerealiseerd kan worden, heeft dit dus zeer grote waarde, zeker als je met documenten in het buitenland werkt.

Zo zijn instanties zeker van de echtheid van de handtekening

Officiële documenten krijgen pas echt waarde met het legaliseren handtekening. Wil je in het buitenland met Nederlandse documenten werken en wil je die documenten gebruiken, dan dient sprake te zijn van legalisatie van de handtekening. Met het legaliseren van een handtekening is een instantie er zeker van dat jij degene bent die de stukken daadwerkelijk heeft ondertekend. Legaliseren van een handtekening betekent niets meer of niets minder dat de notaris vaststelt dat jij het bent die de documenten heeft ondertekend. Zo kan nooit enig misverstand bestaan over de echtheid van de handtekening. Voorts wordt zo de kans op misbruik een stuk kleiner. Daarmee heeft het legaliseren van een handtekening dus verschillende doelen. En daarmee is ook de noodzaak en de urgentie van legaliseren van een handtekening nadrukkelijk aangetoond.

Legaliseren handtekening is niet ingewikkeld, maar wel van grote waarde

Het legaliseren van je handtekening is niet ingewikkeld., maar heeft dus wel degelijk grote waarde. Wat er in de praktijk gebeurt is dat je een handtekening zet in het bijzijn van de notaris. Je zet dus een handtekening en laat tegelijk een geldig legitimatiebewijs zien. Vervolgens controleert de notaris de handtekening en de legitimatie. Vervolgens stelt de notaris, een notariële medewerker of een gemeentelijke ambtenaar een verklaring op dat jij de handtekening geplaatst heb in het bijzijn van de notaris. De notaris ondertekent de verklaring en plaatst in de meeste gevallen ook een ambtsstempel. 

Notaris kan je ook helpen bij waarmerken kopie van officiële documenten

De dan gelegaliseerde verklaring en de kopie van de legitimatie laat je achter bij de notaris. De notaris kan je overigens ook helpen bij het waarmerken van kopieën van officiële documenten. Dan is er de waarborg dat de inhoud van de kopieën overeenkomen met de inhoud van de originele documenten. Het legaliseren handtekening is iets wat elke notaris in ons land kan doen, dat geldt ook voor de notariële medewerkers en gemeentelijke ambtenaren. Je dient vooraf wel even een afspraak te maken en te zorgen dat je legitimatie geldig is. Een geldige legitimatie is in dit geval een geldig paspoort, een geldige ID-kaart en een geldig rijbewijs. De notaris zorgt er dan voor dat er met zekerheid vastgesteld kan worden dat jij echt getekend hebt en dus helemaal niemand anders. Zonder een legalisatie kun je vrijwel nooit uit de voeten met officiële documenten. Dan zijn de documenten die je hebt dus tamelijk waardeloos.